Jobblogg

Opprett ny oppgave:

PS: Feltene "Start:" og "End:" må bruke formatet: dd.mm.åååå tt:mm


Oppgaver utført:
ID Tittel Beskrivelse Tid brukt Start Slutt    
43 Banket tepper Beskrivelse 00:11 2020-02-12 20:19:00 2020-02-12 20:30:00
42 Kastet søppel Båret ut søppel for mamma og mormor 00:15 2020-02-12 20:00:00 2020-02-12 20:15:00
41 Vaske opp Tatt ut og satt inn i vaskemaskinen 01:00 2020-02-12 18:30:00 2020-02-12 19:30:00