Wikipedia oversetter

Oversett ord og uttrykk fra norsk til engelsk med Wikipedia:
Resultat:

skriv inn et ord, for eksempel: karantene i feltet over og trykk på [enter] eller klikk på knappen "oversett!"

*klikk på ordet for å åpne wikipedia-siden.
Litt informasjon om prosjektet:
  • Oversetter norske ord og uttrykk til engelsk ved å bruke søke opp ordet på norsk for så å åpne den engelske utgaven for samme ord/uttrykk og hente ut overskriften.
  • Jeg fikk ideen til å lage denne siden da jeg ofte har brukt denne metoden for å finne ord og uttrykk jeg ikke finner i norsk-engelske ordøbker.
  • Teknisk: Jeg bruker et php-bibliotek som heter "PHP Simple HTML DOM Parser". Det er den opprinnelige utgaven fra Source Forge jeg linker til her, men den er forket mange ganger og man finner mange versjoner på GitHub. Jeg vil ikke lenke til en spesiell versjon da jeg ikke vet hvilken som er best, men jeg anbefaler å se på statistikken til hver fork og se hvilken som ble oppdatert sist, hvor lenge de har blitt vedlikeholdt, hvor mange brukere den har, osv.